در حال بارگذاری ...
 • ضرورت شناسایی نیاز روستاهای در حال تخریب همدان

  مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: باید نیازهای روستاهای در حال تخریب همدان شناسایی شود.

  به گزارش خبرنگار ما، حسین عسگری از برگزاری دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان خبر داد و اظهار کرد: این جلسه با رویکرد پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری «حاشیه نشینی جدید» و راهبرد توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی و بازشناسائی ظرفیت ها و نیازهای روستاهای در معرض تخریب و مهاجرفرست برگزار شد.

  وی بیان کرد: به منظور پیشگیری از حاشیه نشینی در مناطق مستعد استان همدان و همچنین پیشگیری از تصرف و تخریب اراضی ملی موضوع اجرای بند ت ماده ۶۲ قانون برنامه ششم توسعه کشور (کمربند سبز) و نیز ماده ۹ قانون جامع حد نگار (کاداستر) با هدف صدور سند تک برگ جهت تثبیت مالکیت از مباحث شده در این جلسه بود.

  مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان خاطرنشان کرد: در این جلسه دادستان دادسرای عمومی و انقلاب همدان حضور داشت و موضوع پیشگیری از تصرف عدوانی املاک و اراضی دولتی، تغییر کاربری های غیرمجاز، تفکیک غیرقانونی اراضی (دولتی و غیردولتی) از جمله عناوین مورد بحث بود.

  وی تأکید کرد: راهبرد توانمندسازی سکونت گاه های غیررسمی و بازشناسائی آسیب ها، استعدادها، ظرفیت ها و نیازهای روستاهای در معرض تخریب و مهاجر فرست و توجه به ایجاد اشتغال و حرفه آموزی در کنار مدیریت آب و خاک، صنایع دستی، گردشگری «اکو کمپ» و مهیا ساختن بنیان ها و مسائل زیربنایی در روستاها از برنامه ها و مداخلات و راهبردهای اصلی پیشگیری از مهاجرت روستائیان و حاشیه نشینی در شهرها است که باید به این موضوع توجه داشت.