در حال بارگذاری ...
 • تخصیص سهم عشایر از اعتبارات ارزش افزوده

  اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده سهم عشایر، برای اجرای پروژه های زیربنائی در مناطق عشایری استان هزینه می شود.

  به گزارش خبرنگار ما، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس گفت: اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده سهم عشایر، باید برای اجرای پروژه های زیربنائی در مناطق عشایری استان هزینه شود.
  رضایی در جلسه بررسی روند جذب اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده سهم عشایر و روستا های فاقد دهیاری با تاکید بر استفاده صحیح و مناسب از این اعتبارات، افزود: به منظور ساماندهی و ارتقاء سطح زندگی عشایر باید تخصیص اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده در راستای دستورالعمل ابلاغی باشد.
  وی خاطرنشان کرد: فرمانداری شهرستان ها به عنوان کارفرما باید پروژه های پیشنهادی که توسط ادارات امور عشایر شهرستان ها در کمیته برنامه ریزی تصویب می شود را پس از تامین اعتبار، با اجرای پروسه انتخاب پیمانکار طبق قوانین و مقررات و با نظارت دستگاه های اجرایی مرتبط اقدام نمایند.
  مدیرکل امور عشایر فارس نیز در این نشست گفت: اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده سهم عشایر بر اساس بند ب ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه است که این اعتبارات در استان فارس برای اجرای ۲۶۲ پروژه عمرانی ۲۸۰ میلیارد ریال است.