در حال بارگذاری ...
  • پنج میلیارد ریال برای بهسازی ۲ روستای مرکزی دیر اختصاص یافت

    معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دیر گفت: برای بهسازی ۲ روستای حسن آباد و حسین آباد مرکزی شهرستان دیر پنج میلیارد ریال اختصاص یافت.

    مجتبی اژدرنیا در حاشیه عملیات اجرایی این طرح افزود: در راستای خدمات رسانی به مردم روستا و درخواست مردم این ۲ روستا مبلغ پنج میلیارد ریال از اعتبارات وزارت نفت به اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب شد.

    وی یادآورشد: بهسازی راه ارتباطی این ۲ روستا می تواند در ایجاد اشتغال موثر واقع شود و از مهاجرت مردم روستا به شهر جلوگیر کند.

    معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دیراظهارداشت: تلاش دولت برای توجه به روستاها و رفع محرومیت آنان است که در این راستا خدمات ارزشمندی در بخش عمرانی برداشته شده است.