در حال بارگذاری ...
 • ۴۶ هزار نفرساعت آموزش مهارتی به روستاییان قم ارائه شد

  مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای قم گفت: از ابتدای امسال تا آذرماه، ۴۶ هزار و ۱۶۳ نفر ساعت معادل ۲۶۷ نفردوره آموزش مهارتی دررشته های مختلف به روستاییان این استان ارائه شده است.

  احمد عطارنیا درگفت و گو با خبرنگار ما، افزود: در این راستا ۲۹۱ نفر دوره معادل ۴۹ هزار و ۲۸۳ نفر ساعت آموزش به زنان و ۲۴ نفردوره معادل سه هزار و ۱۲۰ نفر ساعت آموزش به زنان ارائه شد.

  وی بیان کرد: این آموزش ها دررشته های مختلف ازجمله پرورش گوسفند، تولیدکننده ورمی کمپوست، گلیم باف درجه ۲، دوخت لباس زنانه، کاربر گیاهان دارویی، قالیبافی تابلویی، پرورش زنبورعسل، کارگر فنی گاوداری صنعتی و سایر موارد به متقاضیان آموزش های فنی و حرفه ای بوده است.

  وی گفت: آموزش های فنی و حرفه ای در راستای توانمند کردن روستاییان، ایجاد اشتغال پایدار و مولد و ساماندهی مشاغل خانگی درمناطق روستایی صورت گرفته است و تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.

  عطارنیا ادامه داد: با دریافت آموزش های فنی وحرفه ای، امکان استفاده از مزایای گواهینامه های مهارت نظیر بهره مندی از تسهیلات خوداشتغالی فراهم می شود.

  به گفته وی، دربخش دولتی نیز یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۱۶۹ نفرساعت در قالب ۹ هزار و ۷۳۵ نفردوره در مراکز دولتی آموزش های مهارتی به علاقه مندان ارائه شده است.

  وی بیان کرد: همچنین دربخش غیردولتی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای ۲ میلیون ۱۶هزار و ۵۹۳ نفر ساعت در قالب ۱۱ هزار و ۴۷۷ نفردوره در بخش های خدمات، صنعت،کشاورزی، فرهنگ و هنر به متقاضیان آموزش های مهارتی ارائه داده است.

  این اداره کل با هفت مرکز دولتی، یک مرکز سنجش و ارزیابی مهارت، ۵۴ کارگاه ثابت، ۱۳ کارگاه جوار شهری، ۱۱ کارگاه جوار روستایی، ۲۶ کارگاه صنایع ضمن کار، پنج مرکز ارتقاء شایستگی دانشجویان، ۲ مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی، هشت مرکز جوار کارگاهی، ۱۰ کارگاه جوار پادگان ها و ۶ کارگاه جوار زندان ها آموزش های مهارتی را در بخش دولتی ارائه می دهد.

  در استان قم ۲۰۷ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای فعال وجود دارد که ۱۶۰ آموزشگاه ویژه زنان، ۳۵ آموزشگاه ویژه مردان و ۱۲ آموزشگاه دومنظوره میباشد که این آموزشگاه ها بر اساس نرخ مصوب سازمان فنی و حرفه ای ارائه آموزش های مهارتی را در سطح استان در بخش خصوصی به عهده دارند.