در حال بارگذاری ...
 • خرید تجهیزات برای اصلاح شبکه برق روستای چایرلو

  مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر تجهیزات مورد نیاز برای اصلاح شبکه برق چایرلو در حال خریداری است، گفت: به محض فراهم شدن ملزومات اصلاح شبکه برق این روستا انجام خواهد شد.

  مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان زنجان در این باره اظهار کرد: این روستا در حوزه مدیریت امور برق شرق قرار دارد.

  رویا قزلباش با اشاره به اینکه این روستا از خروجی «کاوند» و در مسیر شهرک صنعتی ناجی و در مناطق دوردست و کوهستانی واقع شده است، اضافه کرد: البته این روستا، در یکی دو هفته اخیر مشکل خاموشی نداشته است.

  وی با بیان اینکه برق این روستا در شرایط نامساعد جوی و طوفانی به دلیل شرایط کوهستانی و طولانی بودن شبکه گاهی دچار مشکل می شود، ادامه داد: اصلاح شبکه برق این روستا در دستور کار قرار گرفته تا مشکل مردم روستا رفع شود.

  مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر تجهیزات مورد نیاز برای اصلاح شبکه برق روستای چایرلوی در حال خریداری است، خاطر نشان کرد: به محض فراهم شدن ملزومات اصلاح شبکه اتفاق خواهد افتاد.