در حال بارگذاری ...
  • تدوین سند توسعه اقتصادی 31 روستای دامغان

    معاون فرماندار دامغان: تاکنون سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی 31 روستای این شهرستان تدوین شده است.

    به گزارش خبرنگار ما، فولادیان در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی تدوین سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دامغان گفت: سند 10 روستای باقی مانده این شهرستان نیز امسال در دست تدوین است.

    وی افزود: این اسناد در راستای اجرای سند توسعه ماده 27 قانون برنامه ششم اقتصادی و اجتماعی است که هدف از آن تحقق سیاست های کلی برنامه اقتصاد مقاومتی و شناسایی ظرفیت های موجود در روستاها در بخش کشاورزی، صنعتی و گردشگری است.