در حال بارگذاری ...
  • توزیع بیش از ۱۵ هزار تن جو بین عشایر فارس

    مدیر کل امور عشایر فارس گفت: برای تامین نیاز سه میلیون دام عشایر بیش از ۱۵ هزار تن جو خریداری و در بین عشایر استان توزیع شده است.

    روح الله بهرامی در گفت وگو با خبرنگاران بیان کرد: امسال به دلیل مطلوب بودن کشت جو و با توجه به اهمیت حفظ دام و نیاز دام عشایر به این محصول، ۱۴ شرکت تعاونی و اتحادیه عشایری استان آمادگی خرید جو را اعلام و سعی شده جو از منابع داخلی و از محصولات کشاورزان استان خریداری تهیه و در بین عشایر توزیع شود.

    او با اشاره به نقش عشایر در گردش اقتصاد کشور، گفت: در همین راستا طی دوره سه ماهه نخست امسال ۷۱۰۰ تن جو داخلی و ۸۲۵۷ تن جو خارجی توسط مجموعه اتحادیه و شرکت های تعاونی عشایری خریداری و بین عشایر توزیع شده است.

    مدیر کل امور عشایر فارس اضافه کرد: این اقدام با هدف تنظیم بازار این نهاده ها، افزایش تولید گوشت قرمز و کاهش هزینه عشایر و همچنین افزایش درآمد خانوارهای عشایری انجام شده است.