در حال بارگذاری ...
  • راه اندازی کمپین روستای بدون کرونا در کردستان

    مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستایی وعشایر کردستان از راه اندازی کمپین روستای بدون کرونا در کردستان خبر داد.

    به گزارش خبرنگار ما، جبار احمد پور گفت: برای حمایت از بیمه شدگان روستایی کمپین روستای بدون کرونا راه اندازی شده است.

    احمدپور افزود: کانال ارتباطی ویژه ای برای اعضا صندوق پیش بینی شده است که اعضا این صندوق می توانند عدد ۵ را به ۳۰۰۰۲۷ ازسال کنند.

    مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستایی و عشایر استان افزود: اعضایی که از بیمه کشاورزی حقوق دریافت می کنند در اولولیت تسهیلات کم بهره قرار گرفته و به بیمه شده ها بسته های حمایتی نقدی وغیر نقدی در نظر گرفته شده است.