در حال بارگذاری ...
  • پرورش مرغ بومی، بسترساز اشتغال روستاییان خراسان جنوبی

    بسیج سازندگی استان تاکنون توانسته است در یک خدمت جهادی با توزیع مرغ بومی زمینه اشتغال ۶هزار خانوار روستایی را فراهم کند.

    به گزارش خبرنگار ما، بسیج سازندگی استان، سال گذشته ۱۸۰هزار قطعه جوجه ۳۰تا۴۰ روزه را بین ۶هزار خانوار روستایی در استان توزیع کرد.

    این اقدام با هدف خودکفایی خانوار های روستایی و تبدیل شدن این روستا ها از مصرف کننده به مولد انجام شد.